28 oct. 2010

Stephen Nathan en Twitter: ¿un baño caliente de dos dias?


"En serio, como esperas que luzca un cuerpo despues de un baño caliente de dos dias?"
Stephen Nathan: seriously, what do you expect a body to look like after a two day hot shower?